Kan man måla om huset på vintern?

Monica och jag har alltid hört att det generellt sett är fel årstid att måla om huset på vintern på grund av att vädret helt enkelt inte är optimalt för att färg ska kunna torka på ett klokt sätt. Men är det verkligen helt omöjligt att måla om på vintern?

Även om de flesta experter avråder från att utföra större ommålningsarbeten utomhus under de kallare månaderna finns det faktiskt metoder man kan använda sig utav för att göra detta på ett lyckat sätt.

I den här artikeln ska vi ta en närmare titt på utmaningarna med vintermålning, men också undersöka hur man kan ta sig an detta projekt ifall målningsbehovet inte kan vänta tills våren.

Vädret är inte optimalt på vintern

Monica var förra vintern inne på att måla om huset, men fick då konstaterat av målaren som hon planerade att anlita att vädret inte var optimalt för detta. Temperaturkraven för målningsarbete är ganska strikta – det bör vara mellan 10 och 25 grader varmt för att färgen ska få rätt förutsättningar att torka och fästa ordentligt. En annan viktig tumregel är att man inte bör måla med vattenburna färger om temperaturen riskerar att sjunka under 7 grader, eftersom kyla och fukt kan orsaka problem med torkningen.

Utöver temperaturaspekten innebär vintern också risk för regn, snö, is och blåst – alla faktorer som direkt motverkar ett lyckat målningsresultat. Sammantaget skapar de utmanande vinterförhållandena en mycket ogynnsam miljö för att måla om huset på ett lyckat sätt.

Vad gör man om man måste måla om på vintern?

Om tidpunkten för ommålning av något skäl inte kan vänta till varmare väderförhållanden, finns det ändå möjlighet att ta sig an projektet under vintern – dock med extra förberedelser. Genom att täcka in den del av fasaden som ska målas med en ställning och vinterpresenning kan man skapa en skyddad miljö att arbeta i. Det är viktigt att presenningen är tät, utan några springor, så att man kan ställa in ett värmeaggregat som värmer upp området till lämplig målningstemperatur.

Processen kräver mer jobb och planering än en ommålning på våren eller sommaren, men är ett alternativ när fasaden måste målas om akut och man inte kan vänta in värmen. Viktigt är dock att agera med försiktighet – se till att värmen är jämn och fukten under kontroll för bästa resultat.

Alla målare målar inte om på vintern

Om man väljer att måla om på vintern är det med tanke på all extra förberedelse som krävs, alltid bäst att anlita en professionell målare för jobbet. Det är dock inte säkert att alla målarföretag vill ta sig an fasadmålningar under de kallare årstiderna.

Många hantverkare föredrar att utföra utvändigt målningsarbete under den varmare delen av året då förutsättningarna är mer gynnsamma. Att måla om på vintern innebär som nämnts en hel del merarbete med uppvärmning, inkapsling och kontinuerlig kontroll av temperatur och fuktighet. Inte alla firmor har resurser eller erfarenhet för att erbjuda detta på ett säkert sätt.

För den som verkligen behöver måla om fasaden under vinterhalvåret gäller det därför att söka upp de målare som specialiserat sig på vintermålningar och har rätt utrustning och kompetens. Kolla runt på nätet och sök efter målare i ditt lokalområde för att hitta passande aktörer. Du kan exempelvis googla på ”noggrann målare Bromma pris” om du bor i Bromma-området, men liknande sökningar kan givetvis göras över hela landet för att hitta lämpliga aktörer.