Vi funderar på att skaffa solceller (våra tankar kring ämnet)

När man blir med hus eller bara bor på en plats där man har möjlighet att investera i förnybar energi uppstår naturligtvis tanken på att införskaffa solceller. Det är bland annat en tanke som har slagit oss under den senaste tiden.

Det är inte bara en investering i en hållbar framtid, utan också en möjlighet att spara pengar på lång sikt. Så vi båda har funderat mycket på det här och idag tänkte vi dela med oss av våra tankar kring ämnet.

Nu sätter vi igång!

Kommer taket behöva bytas ut?

Efter lite research online noterade vi snabbt att det var viktigt att taket som man skulle installera solcellerna på behövde vara i gott skick. Detta fick oss att fundera extra eftersom taket på båda våra fastigheter, milt uttryckt, sjunger på sista versen.

Den generella rekommendationen verkar vara att man bör se över takets skick innan man går vidare med installationen av solceller. Om taket ändå behöver bytas inom en snar framtid, blir det mer kostsamt att först installera solceller och sedan behöva ta bort dem för en takrenovering. Detta kan både komplicera processen och göra den mer tidskrävande.

Så i vårt fall har vi båda kommit fram till att det smartaste steget, innan vi investerar i solceller, är att se över takets skick och eventuellt lägga om det. Genom att göra det på det här sättet kan vi se till att vår investering i solceller blir så förmånlig och hållbar som möjligt.

Krävs det bygglov?

Både Monica och jag har tidigare erfarenhet när det kommer till förändring och renovering av våra fastigheters yttre. Därför var det en av de första frågorna vi ställde oss: behöver vi bygglov för att installera solceller? Efter lite research kunde vi konstatera att det i de flesta fall inte behövs bygglov för att montera solceller. Detta verkar vara standard i många kommuner, men det kan givetvis variera beroende på lokal lagstiftning och specifika förutsättningar.

För att inte riskera några obehagliga överraskningar längre fram, har vi beslutat att ta det säkra före det osäkra. Det innebär att vi kommer att kontakta vår kommun för att dubbelkolla om det finns några särskilda krav eller regler som vi behöver vara medvetna om innan vi går vidare. Det kan vara en god idé att göra detta i god tid, så att det inte blir några hinder längre fram i processen.

Kommer det bli en hållbar investering?

Såklart finns det alltid en viss oro kring om det kommer bli en lönsam investering att skaffa solceller.

Efter att ha varit i kontakt med flera företag och begärt in kalkyler, ser vi dock att det är mycket sannolikt att anläggningarna på sikt kommer att betala av sig själva. Företagen har varit mycket tydliga med att solceller är en långsiktig investering och har försett oss med kalkyler som visar på detta.